Hallintotapa

Johtamiskäytännöt perustuvat läpinäkyvyyden, integriteetin ja tehokkuuden periaatteisiin. Noudatamme sovellettavia vaatimuksenmukaisuuskäytäntöjä, oikeudellisia sääntelyjä ja standardeja. Päätöksiä ohjaavat yrityksemme Code of Integrity ja Corporate Principles.

Eettisten standardien noudattaminen on meille erittäin tärkeää ja vastustamme kaikenlaista korruptiota, lahjontaa tai epäoikeudenmukaista käyttäytymistä. Koulutuksella ja tietoisuuden lisäämisellä varmistamme, että työntekijämme ymmärtävät toimintaperiaatteet ja toteuttavat niitä aktiivisesti. Varmistamme myös, että liikekumppanimme ja toimittajamme jakavat arvomme ja standardimme.

Tämänhetkiset tavoitteet, joiden parissa HAWE Groupin työntekijät työskentelvät maailmanlaajuisesti:

360 asteen lähestymistapa kestävään kehitykseen

Kestävän kehityksen näkökohdat on määritetty ja ankkuroitu kaikissa pääprosesseissa ja osastoilla vuoteen 2024 mennessä.

Kestävä kehitys osana paikannusstrategiaa

Kestävä kehitys on ankkuroitu paikannusstrategian olennaisena osana vuoden 2023 loppuun mennessä.

Läpinäkyvyyttä ESG-luokituksella

HAWEn kestävyysluokitusta ylläpitää vuoteen 2024 mennessä kaksi johtavaa luokitusjärjestelmää ja -toimistoa ja sitä parannetaan jatkuvasti.

HAWEn valitut toimenpiteet:

Vientivalvonta

Vientivalvonnassa viennit tarkastetaan systemaattisesti, mukaan lukien kauppasaartoalueet, tavarakontrolli ja käyttötarkoitus. Maakohtaisista kauppasaarroista päättää Yhdistyneet kansakunnat tai EU. Tavarakontrollit tehdään silloin, kun tavaroita voidaan käyttää sekä siviili- että sotatarkoituksiin (kaksoiskäyttö), ja siitä johtuvia lupavaatimuksia tarkkaillaan ja toteutetaan. Vertailu Yhdysvaltojen ja EU:n maailmanlaajuisten pakoteluetteloihin on laajennettu myös HAWEn tytäryhtiöiden kumppanitietoihin.

Terrorismin vastainen säädös

Osana terrorismin vastaista taistelua ja terrorismin rahoittamisen estämistä HAWE ja kaikki HAWE Groupin tytäryhtiöt Euroopassa täyttävät tunnollisesti laillisen velvoitteensa tarkastaa säännöllisesti työntekijöiden tiedot Euroopan unionin pakotelistojen pohjalta. Nämä pakotelistat sisältävät henkilöitä, joilla on yhteyksiä terroristijärjestöihin tai ovat saartotoimien kohteina. Lisäksi työnhakijöiden nimet tarkistetaan näiden listojen perusteella ennen sopimusten solmimista.

Korruptiontorjunta

Jotta työntekijämme voivat helpommin toteuttaa vaatimustenmukaisuussääntöjä ja täyttää ne käytännön esimerkeillä, HAWE Academyssä järjestettiin sisäinen koulutuskurssi. Tämä koulutus kuvaa tyypillisiä tilanteita, joissa voi jokapäiväisessä työssä esiintyä konflikteja säännönmukaisessa toiminnassa. Lakien noudattaminen ja sisäiset korruptiontorjuntasäännöt tarkastetaan myös osana ulkopuolista tarkastusta.

Konserninlaajuinen raportointi

HAWE Hydraulikilla on standardoitu konserninlaajuinen raportointijärjestelmä. Tämä raportti, joka laaditaan kuukausittain, mahdollistaa riskien tunnistamisen liiketoiminnassa luotettavasti ja ennen kaikkea ajoissa. Maailmanlaajuisten tytäryhtiöittemme työntekijät käyttävät myös tätä standardoitua raportointia säännöllisesti.

Riskienhallinta

Petosten tarkastus sisältyy säännöllisesti tilintarkastukseen. Tarkastus voi vaihdella, ja sitä mukautetaan yleisten ehtojen muutosten mukaan. Tarkastusten lisäksi tarkastajilla on velvollisuus kyseenalaistaa ja todentaa vähimmäisstandardien noudattaminen riskienhallinnassa ja vaatimustenmukaisuudessa sekä kaikissa HAWE-tytäryhtiöissä toteutetut turvatoimet. Niistä johdetaan toimenpiteitä, joiden toteuttaminen tarkastetaan säännöllisesti.

HAWEn muut kestävän kehityksen aiheet: