Ympäristö

Image_Fluid-Effect_Kaufbeuren_Schafe_April_2019_5_1920x1080_1-2_Icon

Harjoitamme HAWEn toimipaikoissa maailmanlaajuisesti kokonaisvaltaista ympäristönsuojelua. Vastaavat tavoitteet ja toimenpiteet on suunnattu koko arvoketjuun. Ne käsittävät päästöjen vähentämisen, resurssien tehokkaan käytön ja uusiutuvan energian käytön toimipaikoissa.

Noudatamme sovellettavia ympäristömääräyksiä ja parannamme jatkuvasti ympäristötehokkuuttamme. Asetamme itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet, mittaamme edistystämme ja raportoimme säännöllisesti ympäristötehokkuutemme indikaattoreista. Minimoimme ekologisen jalanjälkemme ja suojaamme ympäristöä aktiivisesti käyttämällä modernia valmistustekniikkaa, välttämällä jätettä ja lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta. Tällä tavoin varmistamme, että toimimme omien korkeiden standardiemme mukaisesti.

Tämänhetkiset tavoitteet, joiden parissa HAWE Groupin työntekijät työskentelvät maailmanlaajuisesti:

Climate-Neutrality_192x115

Ilmastoneutraalius soveltamisalalla 1 ja 2

HAWE Group on ilmastoneutraali soveltamisalalla 1 ja 2 viimeistään vuoteen 2029 mennessä. Soveltamisalalle 3 luodaan laaja tietokanta, ja ensimmäiset vähennykset saavutetaan.

Regenerative-self-generation-of-electricity_192x115

Kasvava regeneratiivinen sähköntuotanto omaan käyttöön

HAWE Groupin oma sähköntuotanto uusiutuvista ja paikallisista energianlähteistä kasvaa 30 % vuoteen 2026 mennessä.

Reduce-Reuse-Recycle_192x115

Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä

Luonnovarojen käyttöä vähennetään jatkuvasti ja resurssitehokkuus lisääntyy. Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä -periaatetta sovelletaan kaikissa prosesseissa.

Increasing-Biodiversity_192x115

Biodiversiteetin lisääminen

Toimenpide biodiversiteetin lisäämiseksi suoritetaan vuosittain kaikissa suuremmissa toimipaikoissa (kiinteistöissä ja suuremmissa vuokratuissa toimipaikoissa). Yrityksen tilojen hankinnassa ja uudelleensuunnittelussa otetaan huomioon vähimmäisstandardit*.

Suistanaible-management-of-hazardous-substances_192x115

Vaarallisten aineiden kestävä hallinta

Vuoteen 2025 koko HAWE Groupissa on käytössä vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  • Käytössä ei ole syöpää aiheuttavia, lisääntymiseen ja perimään vaikuttavia aineita
  • Lakien noudattaminen vaarallisten aineiden osalta
  • FAD-vapaiden ja boorittomien jäähdytysnesteiden käyttö

Valikoima projekteista, joissa HAWE on jo menestyksekkäästi mukana:

Umweltpakt-Bayern-HAWE-Hydraulik

Umweltpakt Bayern (Baijerin ympäristösopimus)

HAWE on ollut vuodesta 2019 lähtien Baijerin ympäristösopimuksen jäsen ja on siten vapaaehtoisesti sitoutunut ympäristösuorituskykyyn. HAWE alkoi kehittää ja käyttää asianmukaisia järjestelmiä niinkin aikaisin kuin 2008. HAWE saa muilta projektikumppaneilta lisätietoa ja mahdollisuuksia yrityksen ympäristönsuojeluun sekä impulsseja ja ideoita uusiin projekteihin. Baijerin ympäristösopimukseen osallistumisen ja HAWE Hydraulik SE:n vastaavan ympäristösitoutumisen ansiosta Münchenin piiri kunnioitti yritystä kunniamerkillä ja sertifikaatilla Münchenin Landratsamtin tanssisalissa Ympäristön ja talouden vahvistaminen yhdessä -kunniatapahtumassa.

Lisätietoa Umweltpakt Bayernista: https://www.umweltpakt.bayern.de/

Zero-Waste-HAWE-Hydraulik-bearb

Nolla jätettä

Lokakuussa 2018 HAWE Hydraulik käynnisti Nolla jätettä -projektin muun muassa säännöllisten verkkotapaamisten muodossa kerätäkseen konkreettisia toimenpiteitä ja ideoita kertakäyttömuovin välttämiseen. Kaikkien käytettyjen materiaalien osalta tavoitteena on välttää turhaa jätettä, ottaa käyttöön uudelleenkäytettäviä järjestelmiä hävitettävien sijaan ja käyttää kierrätettyjä materiaaleja saavuttamaan resurssitehokas kiertotalous. Projektin alusta lähtien on toteutettu monia toimenpiteitä, joilla tällä hetkellä säästetään yli 5 tonnia muovia vuodessa. Lisäksi yli 40 tonnia paperia on muutettu kierrätetyksi materiaaliksi. Erittäin konkreettinen toimi ympäristön suojelemiseksi.

Jos olet kiinnostunut jakamaan ideoita, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen zero-waste (at) hawe.de.

Management-of-green-areas-HAWE-Hydraulik

Viheralueiden hallinta

HAWE hallitsee Kaufbeurenin viheralueita lampaiden avulla. HAWE pystyy hallitsemaan viheralueita ekologisemmin ja vähemmällä vaivalla lampaiden avustuksella. Tässä prosessissa vaikeasti työstettävillä viheralueilla voidaan työskennellä tehokkaammin, kustannuksia säästyy ja tarvittavien koneiden määrää on voitu vähentää. 

Lisäksi alueella on uusia, ahkeria työntekijöitä. Mehiläiset huolehtivat ympäröivien alueiden ja vihertilojen riittävästä pölytyksestä. Työntekijät ja oppisopimuskoulutettavat ovat vastuullisia mehiläisistä ja lampaista. Esimerkiksi oppisopimuskoulutettavat rakensivat itse suojan lampaille käyttäen hydrauliikkakomponentteja. Toimilla haluttiin saada työntekijät kiinnostumaan ympäristöasioista ja laajentaa HAWEn sitoutumista biodiversiteettiin.

Electric-Sustainability-HAWE

Sähkövoimaa toimipaikkojemme välillä matkustamiseen

Sähköajoneuvojen käyttö on tervetullutta ja tuettua HAWElla. HAWEn suuremmissa toimipaikoissa Aschheimissa, Barbingissa, Freisingissa, Kaufbeurenissa ja Sachsenkamissa on käytettävissä latausasemia. HAWEn ajoneuvokannassa on nykyään suuri määrä pelkästään sähköajoneuvoja. Ajoneuvokannan sähköautoja käytetään säännöllisesti matkustamaan toimipaikkojen välillä, sillä reitit sopivat täydellisesti siihen eikä bensa-asemalla tarvitse enää käydä. Lisää synergiaetua saadaan sillä, että työntekijät voivat myös varata paikkoja yhteisille matkoja yrityksen sisäisellä varausalustalla. Näin ajoneuvot ovat entistä tehokkaampia tien päällä.

DCSP-ACSP-Logo-HAWE-Hydraulik

Sitoutuminen sähköntuotantoon aurinkoenergiasta

HAWE Hydraulik on ollut 2013 perustetun Concentrated Solar Power (DCSP) -teollisuusyhdistyksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Siellä HAWEn insinöörit ovat muun muassa sitoutuneet laajentamaan aurinkoenergian sovellusmahdollisuuksia luomaan vihreää sähköä, vihreää lämpöä ja vihreää vetyä.

HAWE on lisäksi ollut chileläisen Asociación Concentración Solar de Potencia (ACSP) -yhdistyksen jäsen elokuusta 2021 lähtien. Yhdistys edistää Etelä-Amerikassa uusiutuvan energian saannin kehittämistä aurinkoenergiasta.

Occasio-Shop

Kestäviä vaatteita Occasio-kaupassa

Osana HAWElla saamaansa koulutusta oppisopimuskoulutettavilla on mahdollisuus pystyttää työntekijöiden kauppa (Occasio Shop) ja huolehtia siitä itse. Tarkoituksena on tarjota toiminnallisia tuotteita työhön, mutta myös hyödyllisiä tavaroita yksityiskäyttöön. Erityinen painopiste asetettiin kestävälle kehitykselle, esimerkikiksi ensisijaisena tavoitteena on käyttää muovia niin vähän kuin mahdollista. Joten vaatteiden valmistuksessa on käytetty 100 % puuvillaa ja tuotteet on tehty pääasiassa paikallisista raaka-aineista.

Climate-Neutral-production-HAWE-Hydraulik

Toimenpiteet ilmastoneutraaliin tuotantoon

Viime vuosina on toteutettu yli 145 energiatehokasta toimenpidettä. Erityisen tehokkaita esimerkkejä ovat Saksan kaikkien tuotantolaitosten siirtyminen LED-valojen käyttöön ja erilaisten lämmön talteenottojärjestelmien asentaminen. HAWEn Saksan toimipaikkojen virta on vuodesta 2021 saatu 100 % uusiutuvista lähteistä. Kaufbeurenin 40 000 neliömetrin tuotantolaitoksen 4 hallin katolla oleva aurinkosähköjärjestelmä on saatu sopivasti valmiiksi. Kaikki mittaukset ovat osoittaneet, että viime vuosina on vältetty lähes 12 000 tonnia CO2:ta sekä suoria ja epäsuoria päästöjä on vähennetty yli 70 %.

Further-Environmental-Projects-HAWE-Hydraulik

Muut tämänhetkiset projektit

HAWE on aktiivinen monissa muissa verkostoissa ja aloitteissa. Niihin lukeutuvat esimerkiksi ilmastoverkosto dekarbN, Kinderschutz München -järjestön ja Gesellschaft macht Schule -säätiön tukeminen.

Kinderschutz München avustaa vaikeissa olosuhteissa olevia lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä yli 50 toimipaikassa Münchenissä ja sen ympäristössä. dekarbN-verkoston tavoitteena on tarjota jokaiselle osallistuvalle yritykselle räätälöity toteutussuunnitelma hiilestä irtautumiseen. Se voidaan toteuttaa konkreettisella tavalla verkostokauden jälkeen.  Gesellschaft macht Schule Gesellschaft macht Schule -säätiö avustaa kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia jo kouluaikana edistääkeen oppilaiden ammatinvalintaa, jotta ammattiin siirtyminen onnistuu hyvin. HAWE Hydraulik tarjoaa taloudellista ja henkilökohtaista tukea.

HAWEn muut kestävän kehityksen aiheet: