Mobiili hydrauliikka

Tutustu tässä sopiviin komponentteihin sellaisia järjestelmäratkaisuja varten, joissa mobiili hydrauliikka yhdistyy ihanteellisella tavalla elektroniikka-alan osaamiseen. Esiteltäviä komponentteja käytetään mm. rakennuskoneissa, nostureissa, nostolaitteissa ja kunnallistekniikassa. Linkit muihin alaan liittyviin aiheisiin ja tuotteisiin helpottavat valintaa. Myynnin yhteyshenkilöiltämme saat ammattitaitoista teknistä neuvontaa ja kaikkien esiteltävien tuotteiden hinnat ja toimitusajat.

Suuntaventtiilit

Luistiventtiilit kuuluvat suuntaventtiilien ryhmään. Ne ohjaavat yksi- ja kaksitoimisten hydraulisten toimilaitteiden liikesuuntaa ja nopeutta. Valikoimaamme kuuluvat on/off-luistiventtiilit, proportionaaliluistit ja venttiiliyhdistelmät.

D7700_3_2.cmyk.100x100b

Proportionaaliluistit, tyyppi PSL

Proportionaaliluistit, tyyppi PSL ja PSV

Tyypin PSL proportionaaliluistit soveltuvat jatkuvakäyttöisiin pumppujärjestelmiin ja tyyppi PSV paine-/tilavuusvirtasäätimellä säädeltäviin pumppujärjestelmiin. Yksittäisten toimilaitteiden tilavuusvirtoja ja kuormituspaineita voidaan säätää yksilöllisesti. Tyypin PSL ja PSV proportionaaliluistit voidaan muuntaa erilaisiin ohjaustehtäviin, esimerkiksi turvallisuustoimintoihin sopiviksi.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 400 bar
 • Qtoimilaite max.: 240 l/min
 • Qpumppu max: 300 l/min

Tuotesivulle: Proportionaaliluisti, tyyppi PSL ja PSV

PSLF_S753_1_CAN_D7700F.rgb.100x100

Proportionaaliluistit, tyyppi PSLF

Proportionaaliluistit, tyyppi PSLF, PSVF ja SLFV

Tyypin PSLF proportionaaliluistit soveltuvat jatkuvakäyttöisiin pumppujärjestelmiin ja tyyppi PSVF paine-/tilavuusvirtasäätimellä säädeltäviin pumppujärjestelmiin. Tyypin PSLF ja PSVF proportionaaliluisteista on saatavana yksittäisiä kiinnikkeillä asennettavia venttiileitä ja venttiiliryhmiä. Yksittäisten toimilaitteiden tilavuusvirtoja ja kuormituspaineita voidaan säätää yksilöllisesti.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 400 bar
 • Qtoimilaite max.: 400 l/min
 • Qpumppu max: 1000 l/min

Tuotesivulle: Proportionaaliluisti, tyyppi PSLF, PSVF ja SLF

D 8086

Proportionaaliluistit, tyyppi EDL

Proportionaaliluistit, tyyppi EDL

Tyypin EDL riviin asennettavat luistiventtiilit ovat suorakäyttöisiä. Yksittäisten toimilaitteiden tilavuusvirtoja voidaan säätää yksilöllisesti. Välilevyjen ja lisälohkojen avulla proportionaaliluisteja voidaan muuntaa joustavasti eri ohjaustehtäviin sopiviksi.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 320 bar
 • Qtoimilaite max: 48 l/min
 • Qpumppu max: 100 l/min

Tuotesivulle: Proportionaaliluisti, tyyppi EDL

CWS_S2_1_D79511C.cmyk.100x100

Proportionaaliluistit, tyyppi CWS

Luistiventtiilit, tyyppi CWS

Tyypin CWS riviin asennettavat luistiventtiiliyhdistelmät ovat suorakäyttöisiä. Toimilaitteita ohjataan on/off-periaatteella. Erilaiset liitäntä- ja asennuslohkot tarjoavat laajat käyttömahdollisuudet. Venttiiliryhmää CWS käytetään ennen kaikkea mobiilissa hydrauliikassa. Kiinteässä hydrauliikassa suora asennus kompaktiaggregaatteihin takaa erittäin kompaktin järjestelmäratkaisun.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 315 bar
 • Qmax: 40 l/min

Tuotesivulle: Luistiventtiiliyhdistelmä, tyyppi CWS

Kuormanpitoventtiilit

Kuormanpitoventtiilit kuuluvat paineventtiilien ryhmään. Ne estävät sylinterien tai moottorien varassa olevien kuormien kontrolloimattoman laskeutumisen. Tätä varten niihin säädetään paine, joka on suurinta mahdollista kuormaa korkeampi. Hydraulinen mäntä ohjaa venttiiliä halutun laskeutumisnopeuden saavuttamiseksi.

CLHV D 7918

Kuormanpitoventtiili, tyyppi CLHV

Kuormanpitoventtiili, tyyppi CLHV

Tyypin CLHV kuormanpitoventtiili on tarkoitettu sovelluksiin, joissa tärinä on pientä tai kohtalaista, ja sitä käytetään varsinkin yhdessä proportionaaliluistien, esim. tyypin PSL ja PSV kanssa. Siihen on saatavissa paluupaineen kompensaatio ja jousikammion kevennys.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 350 bar
 • Qmax: 320 l/min

Tuotesivulle: Kuormanpitoventtiili, tyyppi CLHV

LHDV_S33_1_D7770.cmyk.100x100

Kuormanpitoventtiili, tyyppi LHDV

Kuormanpitoventtiili, tyyppi LHDV

Tyypin LHDV kuormanpitoventtiilillä on erityiset vaimennusominaisuudet. Se on tarkoitettu sovelluksiin, joissa esiintyy suurta tärinää, ja sitä käytetään varsinkin yhdessä proportionaaliluistien, esim. tyypin PSL ja PSV kanssa. Kun venttiili on kokonaan suljettu, se on vuotamattoman tiivis. Tyypin LHDV kuormanpitoventtiileihin voidaan asentaa shokkiventtiileitä ja vaihtoventtiileitä joko yhdessä kuristusvastaventtiilin kanssa tai sitä ilman esimerkiksi hydraulisten jarrujen kuormituksen viivästettyä keventämistä varten.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 420 bar
 • Qmax: 80 l/min

Tuotesivulle: Kuormanpitoventtiili, tyyppi LHDV

Aksiaalimäntäpumput ja aksiaalimäntämoottorit

Aksiaalimäntäpumpuissa on useita mäntiä, jotka on sijoitettu käyttöakselin suuntaisesti. Niistä on saatavilla säätöpumppu- ja jatkuvakäyttöisiä pumppuversioita. Aksiaalimäntäsäätöpumput säätävät geometrista syöttötilavuutta maksimista nollaan. Tällä tavoin toimilaitteiden käytettävissä oleva tilavuusvirta vaihtelee. Jatkuvakäyttöisillä aksiaalimäntäpumpuilla on pysyvä syrjäytystilavuus, ja niiden tilavuusvirta pysyy tasaisena kierrosluvusta riippumatta.

V60N_S130_11_D7960N.cmyk 100x100

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V60N

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V60N

Tyypin V60N aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu mobiilin hydrauliikan avoimiin kiertoihin, ja se toimii liukulevyperiaatteella. Siihen on valinnaisesti saatavissa läpimenevä akseli. Pumppua käytetään ennen kaikkea hyötyajoneuvojen voimanotossa. Pumpun säätimien laajan valikoiman ansiosta tyypin V60N aksiaalimäntäpumppua voidaan käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa.

Tekniset tiedot

 • Käyttöpaine: 400 bar
 • Piikkipaine: 450 bar
 • Vg max: 130 cm³/kierr.

Tuotesivulle: Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V60N

V30E_S95_5_D7960.cmyk.140x140

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V30E

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V30E

Tyypin V30E aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu mobiilin hydrauliikan avoimiin kiertoihin, ja se toimii liukulevyperiaatteella. Siihen on valinnaisesti saatavissa läpimenevä akseli. Kestävä pumppu soveltuu erityisesti jatkuvaan käyttöön vaativissa tilanteissa. Pumpun säätimien valikoiman ansiosta aksiaalimäntäpumppua voidaan käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa.

Tekniset tiedot

 • Käyttöpaine: 350 bar
 • Piikkipaine: 420 bar
 • Vg max: 270 cm³/kierr.

Tuotesivulle: Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V30E

V80M_1_D7962M.cmyk.100x100

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V80M

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V80M

Tyypin V80M aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu mobiilin hydrauliikan avoimiin kiertoihin, ja se toimii liukulevyperiaatteella. Siihen on valinnaisesti saatavissa läpimenevä akseli. Kestävä pumppu soveltuu erityisesti jatkuvaan käyttöön vaativissa tilanteissa. Pumpun säätimien valikoiman ansiosta aksiaalimäntäpumppua voidaan käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa.

Tekniset tiedot

 • Käyttöpaine: 400 bar
 • Piikkipaine: 450 bar
 • Vg max: 202 cm³/kierr.

Tuotesivulle: Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V80M

K60N_1_D7960K.cmyk.120x120

Jatkuvakäyttöinen aksiaalimäntäpumppu, tyyppi K60N

Jatkuvakäyttöinen aksiaalimäntäpumppu, tyyppi K60N

Tyypin K60N aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu mobiilin hydrauliikan avoimiin kiertoihin, ja se toimii vinoakseliperiaatteella. Pumppua käytetään ennen kaikkea hyötyajoneuvojen voimanotossa.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 400 bar
 • Vg max: 108 cm³/kierr.

Tuotesivulle: Jatkuvakäyttöinen aksiaalimäntäpumppu, tyyppi K60N

M60N_1_D7960M.cmyk.120x120

Aksiaalimäntämoottori, tyyppi M60N

Aksiaalimäntämoottori, tyyppi M60N

Tyypin M60N aksiaalimäntämoottori on suunniteltu avoimiin ja suljettuihin kiertoihin, ja se toimii vinoakseliperiaatteella. Moottori soveltuu erityisesti mobiilisovelluksiin.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 400 bar
 • Vg max: 130 cm³/kierr.

Tuotesivulle: Aksiaalimäntämoottori, tyyppi M60N

Elektroniset ohjauslogiikat

HAWE Hydraulik tarjoaa elektronisia lisäkomponentteja, jotka on suunniteltu HAWE-hydrauliikkakomponenttien kanssa yhteensopiviksi. Niihin kuuluvat mm. mobiiliohjaukset, jotka ohjaavat monimutkaisia hydrauliikkajärjestelmiä. Valikoimaamme kuuluvat elektroniset ohjaukset, proportionaalivahvistimet ja johtoliittimet.

CANIO14_S_1_D7845IO14.cmyk.100x100

CAN-solmu, tyyppi CAN-IO

CAN-solmu, tyyppi CAN-IO

Tyypin CAN-IO 14+ ohjelmoitava venttiilinohjaus on vapaasti ohjelmoitava PLC, jossa on integroitu proportionaalivahvistin. Erittäin tarkat toiminnot ovat mahdollisia venttiililähdöissä tehtävän paluuvirran mittauksen ansiosta. Digitaalisten ja analogisten tulo- ja lähtöliitäntöjen määrä voidaan konfiguroida vapaasti. Lisäksi käytettävissä on laajoja säätö- ja ohjelmointimahdollisuuksia.

Tekniset tiedot

 • enint. 8 PWM-lähtöliitäntää ja enint. 14 analogista tuloliitäntää
 • Joustava ohjelmointi
 • Kaikkien tulo- ja lähtöliitäntöjen vapaat parametrit

Tuotesivulle: Venttiilinohjaus, tyyppi CAN-IO

ESX

Mobiili ohjauslaite, tyyppi ESX

Mobiili ohjauslaite, tyyppi ESX

Tyypin ESX mobiili ohjauslaite on vapaasti ohjelmoitava PLC, jossa on integroitu proportionaalivahvistin. Tyypistä riippuen sovellusten ohjelmointiin ovat käytettävissä ohjelmointikielet LogiCAD, C ja Codesys. Tyypin ESX venttiilinohjaus on hyväksytty standardin ISO 13849 (PLd) ja ISO 61508 (SIL2) mukaan. Sitä voidaan käyttää turvallisuussovelluksissa.

Tekniset tiedot

 • Modulaarisen järjestelmän perus- ja laajennusmoduulit
 • Vapaa ohjelmointi standardin IEC 61131 mukaan
 • Erilaiset liitännät (CAN; Ethernet; RS232)

Tuotesivulle: Mobiili ohjauslaite, tyyppi ESX

EV2S

Proportionaalivahvistimet, tyyppi EV2S

Proportionaalivahvistimet, tyyppi EV2S

Proportionaalivahvistimet ohjaavat proportionaalisia magneettiventtiileitä muuntamalla tulosignaalin vaadittavaksi ohjausvirraksi. Tyypin EV2S-CAN proportionaalivahvistin on pistokevahvistin, joka on tarkoitettu asennettavaksi suoraan yksin- tai kaksinkertaiseen proportionaaliseen magneettiin. Parametrit asetetaan joko painikkeiden ja integroidun näytön avulla tai CAN-väylän kautta tietokone-ohjelmistolla.

Tekniset tiedot

 • Kaksois- ja yksittäisventtiilien ohjaus
 • Yksinkertainen vianhaku ja tilan valvonta
 • Pistokevahvistin M12-liitännällä kahdelle sisään asennettavalle magneetille

Tuotesivulle: Proportionaalivahvistin, tyyppi EV

Lähetä mainittuja tuotteita koskevat tiedustelut jälleenmyyjälle, ks. !