Mobiili hydrauliikka

Tutustu tässä sopiviin komponentteihin sellaisia järjestelmäratkaisuja varten, joissa mobiili hydrauliikka yhdistyy ihanteellisella tavalla elektroniikka-alan osaamiseen. Esiteltäviä komponentteja käytetään mm. rakennuskoneissa, nostureissa, nostolaitteissa ja kunnallistekniikassa. Linkit muihin alaan liittyviin aiheisiin ja tuotteisiin helpottavat valintaa. Myynnin yhteyshenkilöiltämme saat ammattitaitoista teknistä neuvontaa ja kaikkien esiteltävien tuotteiden hinnat ja toimitusajat.

 

Suuntaventtiilit

Luistiventtiilit kuuluvat suuntaventtiilien ryhmään. Ne ohjaavat yksi- ja kaksitoimisten hydraulisten toimilaitteiden liikesuuntaa ja nopeutta. Valikoimaamme kuuluvat on/off-luistiventtiilit, proportionaaliluistit ja venttiiliyhdistelmät.

85e34f0d0bb349bc9db15b9de2d566710b19e591

Proportionaaliluistit, tyyppi PSL ja PSV

Tyypin PSL proportionaaliluistit soveltuvat jatkuvakäyttöisiin pumppujärjestelmiin ja tyyppi PSV paine-/tilavuusvirtasäätimellä säädeltäviin pumppujärjestelmiin. Yksittäisten toimilaitteiden tilavuusvirtoja ja kuormituspaineita voidaan säätää yksilöllisesti. Tyypin PSL ja PSV proportionaaliluistit voidaan muuntaa erilaisiin ohjaustehtäviin, esimerkiksi turvallisuustoimintoihin sopiviksi.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 400 bar
 • Qtoimilaite max.: 240 l/min
 • Qpumppu max: 300 l/min

Tuotesivulle: 

Proportionaaliluisti, tyyppi PSL ja PSV

 

[Translate to fi_FI:] Proportional directional spool valve type PSLF

Proportionaaliluistit, tyyppi PSLF, PSVF ja SLFV

Tyypin PSLF proportionaaliluistit soveltuvat jatkuvakäyttöisiin pumppujärjestelmiin ja tyyppi PSVF paine-/tilavuusvirtasäätimellä säädeltäviin pumppujärjestelmiin. Tyypin PSLF ja PSVF proportionaaliluisteista on saatavana yksittäisiä kiinnikkeillä asennettavia venttiileitä ja venttiiliryhmiä. Yksittäisten toimilaitteiden tilavuusvirtoja ja kuormituspaineita voidaan säätää yksilöllisesti.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 400 bar
 • Qtoimilaite max.: 400 l/min
 • Qpumppu max: 1000 l/min

Tuotesivulle: 

Proportionaaliluisti, tyyppi PSLF, PSVF ja SLF

 

[Translate to fi_FI:] Proportional directional spool valve type MICK

Proportionaalinen suuntaventtiili tyyppi MICK

MICK-tyyppinen proportionaalinen suuntaventtiili on yhdistelmä PSL-tyyppistä proportionaalista suuntaventtiiliä ja erityisesti suunniteltuja 8/3-tieventtiilejä, jotka on laippakiinnitetty PSL-osiin. PSL-osat säätelevät virtausta suhteellisesti, ja virtaussuunnan alapuolella olevat jakoventtiilit jakavat sen yksittäisille kuluttajille. Yhdellä venttiiliosalla voidaan siten syöttää jopa kolme kaksitoimista kuluttajaa.

Tekniset tiedot

Pmax: 420 bar
Qmax. kuluttaja: 120 lpm
Qmax: 200 lpm
Tuotesivu: MICK-tyyppinen suhteellinen suuntaventtiili

21eaa1f4abcc6e37983b612a3e12c37d4b6c7fdd

Proportionaaliluistit, tyyppi EDL

Tyypin EDL riviin asennettavat luistiventtiilit ovat suorakäyttöisiä. Yksittäisten toimilaitteiden tilavuusvirtoja voidaan säätää yksilöllisesti. Välilevyjen ja lisälohkojen avulla proportionaaliluisteja voidaan muuntaa joustavasti eri ohjaustehtäviin sopiviksi.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 320 bar
 • Qtoimilaite max: 48 l/min
 • Qpumppu max: 100 l/min

Tuotesivulle: 

Proportionaaliluisti, tyyppi EDL

 

0d0d17c609e4e15116a1db3f26eaacb6e1aa202b

Luistiventtiilit, tyyppi CWS

Tyypin CWS riviin asennettavat luistiventtiiliyhdistelmät ovat suorakäyttöisiä. Toimilaitteita ohjataan on/off-periaatteella. Erilaiset liitäntä- ja asennuslohkot tarjoavat laajat käyttömahdollisuudet. Venttiiliryhmää CWS käytetään ennen kaikkea mobiilissa hydrauliikassa. Kiinteässä hydrauliikassa suora asennus kompaktiaggregaatteihin takaa erittäin kompaktin järjestelmäratkaisun.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 315 bar
 • Qmax: 40 l/min

Tuotesivulle: 

Luistiventtiiliyhdistelmä, tyyppi CWS

 

Kuormanpitoventtiilit

Kuormanpitoventtiilit kuuluvat paineventtiilien ryhmään. Ne estävät sylinterien tai moottorien varassa olevien kuormien kontrolloimattoman laskeutumisen. Tätä varten niihin säädetään paine, joka on suurinta mahdollista kuormaa korkeampi. Hydraulinen mäntä ohjaa venttiiliä halutun laskeutumisnopeuden saavuttamiseksi.

de58bb644e68e36e36de8c98e203276bc507ab4f

Kuormanpitoventtiili, tyyppi CLHV

Tyypin CLHV kuormanpitoventtiili on tarkoitettu sovelluksiin, joissa tärinä on pientä tai kohtalaista, ja sitä käytetään varsinkin yhdessä proportionaaliluistien, esim. tyypin PSL ja PSV kanssa. Siihen on saatavissa paluupaineen kompensaatio ja jousikammion kevennys.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 350 bar
 • Qmax: 320 l/min

Tuotesivulle: 

Kuormanpitoventtiili, tyyppi CLHV

 

aa06030d6b5a33dd8ab543b711eeed773172a9c3

Kuormanpitoventtiili tyyppi OSCA

OSCA-D-tyyppinen kuormanpitoventtiili soveltuu erityisesti sovelluksiin, jotka ovat erityisen alttiita tärinälle tai joissa käytetään erittäin korkeita kuormituspaineita. Venttiili on suunniteltu ruuvattavaksi venttiiliksi, ja se on helppo asentaa ja irrottaa. Valitse liitäntälohkojen valikoimasta. Saatavana on myös sopivia työkaluja omien lohkojen valmistamiseen.

Tekniset tiedot

Pmax: 500 bar
Qmax: 40 lpm
Tuotesivu: Kuormanpitoventtiili tyyppi OSCA

 

99ae412e15c1483df9349213e3b8e6b79729f41e

Kuormanpitoventtiili, tyyppi LHDV

Tyypin LHDV kuormanpitoventtiilillä on erityiset vaimennusominaisuudet. Se on tarkoitettu sovelluksiin, joissa esiintyy suurta tärinää, ja sitä käytetään varsinkin yhdessä proportionaaliluistien, esim. tyypin PSL ja PSV kanssa. Kun venttiili on kokonaan suljettu, se on vuotamattoman tiivis. Tyypin LHDV kuormanpitoventtiileihin voidaan asentaa shokkiventtiileitä ja vaihtoventtiileitä joko yhdessä kuristusvastaventtiilin kanssa tai sitä ilman esimerkiksi hydraulisten jarrujen kuormituksen viivästettyä keventämistä varten.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 420 bar
 • Qmax: 80 l/min

Tuotesivulle: 

Kuormanpitoventtiili, tyyppi LHDV

 

Aksiaalimäntäpumput ja aksiaalimäntämoottorit

Aksiaalimäntäpumpuissa on useita mäntiä, jotka on sijoitettu käyttöakselin suuntaisesti. Niistä on saatavilla säätöpumppu- ja jatkuvakäyttöisiä pumppuversioita. Aksiaalimäntäsäätöpumput säätävät geometrista syöttötilavuutta maksimista nollaan. Tällä tavoin toimilaitteiden käytettävissä oleva tilavuusvirta vaihtelee. Jatkuvakäyttöisillä aksiaalimäntäpumpuilla on pysyvä syrjäytystilavuus, ja niiden tilavuusvirta pysyy tasaisena kierrosluvusta riippumatta.

5ad0f71beab5938a2a47e6d20e32c2b09a1fcd02

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V60N

Tyypin V60N aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu mobiilin hydrauliikan avoimiin kiertoihin, ja se toimii liukulevyperiaatteella. Siihen on valinnaisesti saatavissa läpimenevä akseli. Pumppua käytetään ennen kaikkea hyötyajoneuvojen voimanotossa. Pumpun säätimien laajan valikoiman ansiosta tyypin V60N aksiaalimäntäpumppua voidaan käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa.

Tekniset tiedot

 • Käyttöpaine: 400 bar
 • Piikkipaine: 450 bar
 • Vg max: 130 cm³/kierr.

Tuotesivulle: 

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V60N

 

03efc044705d2b73750a173a13b4b3de8b3497cd

Muuttuvan tilavuuden aksiaalimäntäpumppu tyyppi C40V

C40V-tyyppinen aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu liikkuvassa hydrauliikassa käytettäviin avoimiin virtapiireihin, ja se toimii rengaslevyperiaatteella. Laaja valikoima erilaisia pumppusäätimiä mahdollistaa C40V-tyyppisen aksiaalimäntäpumpun käytön monissa eri sovelluksissa.

Tekniset tiedot

Käyttöpaine: 280 bar
Huippupaine: 320 bar
Vg max: 85 cm³/rev
Tuotesivu: Aksiaalimäntäpumppu tyyppi C40V

 

19269ac5d364229b9f3aa5c7fc685f4e32970e30

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V30E

Tyypin V30E aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu mobiilin hydrauliikan avoimiin kiertoihin, ja se toimii liukulevyperiaatteella. Siihen on valinnaisesti saatavissa läpimenevä akseli. Kestävä pumppu soveltuu erityisesti jatkuvaan käyttöön vaativissa tilanteissa. Pumpun säätimien valikoiman ansiosta aksiaalimäntäpumppua voidaan käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa.

Tekniset tiedot

 • Käyttöpaine: 350 bar
 • Piikkipaine: 420 bar
 • Vg max: 270 cm³/kierr.

Tuotesivulle: 

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V30E

 

b492fa4e1e6940a0c1cd02b7245e3f85d439921d

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V80M

Tyypin V80M aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu mobiilin hydrauliikan avoimiin kiertoihin, ja se toimii liukulevyperiaatteella. Siihen on valinnaisesti saatavissa läpimenevä akseli. Kestävä pumppu soveltuu erityisesti jatkuvaan käyttöön vaativissa tilanteissa. Pumpun säätimien valikoiman ansiosta aksiaalimäntäpumppua voidaan käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa.

Tekniset tiedot

 • Käyttöpaine: 400 bar
 • Piikkipaine: 450 bar
 • Vg max: 202 cm³/kierr.

Tuotesivulle: 

Aksiaalimäntäsäätöpumppu, tyyppi V80M

 

b5d6b0258c0fd14747025ca71bb4eab54221b40c

Jatkuvakäyttöinen aksiaalimäntäpumppu, tyyppi K60N

Tyypin K60N aksiaalimäntäpumppu on suunniteltu mobiilin hydrauliikan avoimiin kiertoihin, ja se toimii vinoakseliperiaatteella. Pumppua käytetään ennen kaikkea hyötyajoneuvojen voimanotossa.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 400 bar
 • Vg max: 108 cm³/kierr.

Tuotesivulle: 

Jatkuvakäyttöinen aksiaalimäntäpumppu, tyyppi K60N

 

1635dd04cff57e34a0ec75b6bce67a8bd9b7c93d

Aksiaalimäntämoottori, tyyppi M60N

Tyypin M60N aksiaalimäntämoottori on suunniteltu avoimiin ja suljettuihin kiertoihin, ja se toimii vinoakseliperiaatteella. Moottori soveltuu erityisesti mobiilisovelluksiin.

Tekniset tiedot

 • Pmax: 400 bar
 • Vg max: 130 cm³/kierr.

Tuotesivulle: 

Aksiaalimäntämoottori, tyyppi M60N

 

Elektroniset ohjauslogiikat

HAWE Hydraulik tarjoaa elektronisia lisäkomponentteja, jotka on suunniteltu HAWE-hydrauliikkakomponenttien kanssa yhteensopiviksi. Niihin kuuluvat mm. mobiiliohjaukset, jotka ohjaavat monimutkaisia hydrauliikkajärjestelmiä. Valikoimaamme kuuluvat elektroniset ohjaukset, proportionaalivahvistimet ja johtoliittimet. Löydät elektroniikkakomponentteja koskevat lataukset ja ohjelmistot suoraan verkkosivustoltamme.

b184993801b2ea097888872295edd8c5d83acf03

CAN-solmu, tyyppi CAN-IO

Tyypin CAN-IO 14+ ohjelmoitava venttiilinohjaus on vapaasti ohjelmoitava PLC, jossa on integroitu proportionaalivahvistin. Erittäin tarkat toiminnot ovat mahdollisia venttiililähdöissä tehtävän paluuvirran mittauksen ansiosta. Digitaalisten ja analogisten tulo- ja lähtöliitäntöjen määrä voidaan konfiguroida vapaasti. Lisäksi käytettävissä on laajoja säätö- ja ohjelmointimahdollisuuksia.

Tekniset tiedot

 • enint. 8 PWM-lähtöliitäntää ja enint. 14 analogista tuloliitäntää
 • Joustava ohjelmointi
 • Kaikkien tulo- ja lähtöliitäntöjen vapaat parametrit

Tuotesivulle: 

Venttiilinohjaus, tyyppi CAN-IO

 

fcd512b6e3e28c9d6a53d5ebb0ffee4b9600972e

Mobiili ohjauslaite, tyyppi ESX

Tyypin ESX mobiili ohjauslaite on vapaasti ohjelmoitava PLC, jossa on integroitu proportionaalivahvistin. Tyypistä riippuen sovellusten ohjelmointiin ovat käytettävissä ohjelmointikielet LogiCAD, C ja Codesys. Tyypin ESX venttiilinohjaus on hyväksytty standardin ISO 13849 (PLd) ja ISO 61508 (SIL2) mukaan. Sitä voidaan käyttää turvallisuussovelluksissa.

Tekniset tiedot

 • Modulaarisen järjestelmän perus- ja laajennusmoduulit
 • Vapaa ohjelmointi standardin IEC 61131 mukaan
 • Erilaiset liitännät (CAN; Ethernet; RS232)

Tuotesivulle: 

Mobiili ohjauslaite, tyyppi ESX

 

d36223f9de9ceefde6bc8c882f7cdd62b47678df

Proportionaalivahvistimet, tyyppi EV2S

Proportionaalivahvistimet ohjaavat proportionaalisia magneettiventtiileitä muuntamalla tulosignaalin vaadittavaksi ohjausvirraksi. Tyypin EV2S-CAN proportionaalivahvistin on pistokevahvistin, joka on tarkoitettu asennettavaksi suoraan yksin- tai kaksinkertaiseen proportionaaliseen magneettiin. Parametrit asetetaan joko painikkeiden ja integroidun näytön avulla tai CAN-väylän kautta tietokone-ohjelmistolla.

Tekniset tiedot

 • Kaksois- ja yksittäisventtiilien ohjaus
 • Yksinkertainen vianhaku ja tilan valvonta
 • Pistokevahvistin M12-liitännällä kahdelle sisään asennettavalle magneetille

Tuotesivulle: 

Proportionaalivahvistin, tyyppi EV

 

e860198d6c7006d7e9d69103a41f8d4e9a640747

Lisätietoja

 

HAWE eDesign

Koulutukset

 

Jos sinulla on kysyttävää tässä esitetyistä tuotteista, ota yhteyttä myyntipartneriisi.