Servohydrauliikka

Tässä esitellyt servohydrauliset ratkaisut toimitetaan plug&play-versioina. Ne on tarkoitettu tiettyihin sovelluksiin, mutta niitä voidaan mukauttaa muihin konetyyppeihin sopiviksi.

59d33311b3338ca146e6af72d251d95dddc8be93

Groupe asservi type HS120

Le groupe asservi type HS 120 renferme un servomoteur électrique très compact et puissant. Grâce à « Power on Demand », il offre une efficience énergétique élevée et peut se passer d'un refroidissement supplémentaire. Le groupe asservi type HS permet de réaliser un fonctionnement réversible sans valves supplémentaires. En outre, il se distingue par son faible encombrement, sa conception compacte et ses faibles émissions sonores. Le groupe est utilisé, entre autres, dans les presses d'injection, les machines-outils, les machines à poinçonner et cintrer ainsi que les machines à dresser.

Caractéristiques techniques

 • Pression de service pmaxi : 150 bar
 • Volume de refoulement Vmaxi : 3,2 cm³/tr
 • Volume utile Vutile maxi : 0,3 l

Fiche technique : 

D 6347

 

db9bc7179e2aaa2180923ea50a83a02edfe1d3af

Sähköhydraulinen moottori, tyyppi ePRAX®, modulaarinen

Patentoitu modulaarinen sähköhydraulinen moottori ePRAX® on tarkoitettu CNC-särmäyspuristimien erityisiin vaatimuksiin. Kaikki vaadittavat komponentit voidaan koota modulaarisesti; joustavan sijoittelun ansiosta asennustila voidaan hyödyntää optimaalisesti. Modulaarinen ePRAX®-malli vastaa voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä, ja se on hyväksytty tyyppitarkastustodistuksella nro 18003.

Tekniset tiedot

 • Käyttöpaine pmax: 320 bar
 • Tilavuusvirta Qmax: 50 lpm
 • Mitoitusteho: 24,3 kW (per akseli)
 • Asennusasento: vaakasuora (sylinterimoduuli, säiliömoduuli) tai vapaavalintainen (Servo Power -moduuli)

Tietokortti: 

DH 6340

 

 

ca43e7ec54dbc696a2af8467f7da7946d5141813

Power module type MPLM

Motor pump unit as link between electrical and hydraulic system.

In HAWE's motor-pump units, an electric motor and the hydraulic pump are directly connected via a flange. Different motor types and pump types can be combined. This makes it possible to generate emission-free hydraulic power from an electric drive train

Technical data

 • Nominal force per machine: 1,100 to 2,500 kN (with two ePRAXs)
 • Rapid speed: up to 230 mm/s
 • Positioning accuracy: 5 µm
 • Working stroke: 280 mm (standard)

Data sheet: D 6334

EV2D_S_1_D7821.rgb.100x100

Proportionaalivahvistin tyyppi EV2D

Elektroninen proportionaalivahvistin EV2D on monikanavainen vahvistin jopa kuuden toimilaitteen ohjaukseen tai säätöön. Erilaiset säädettävät parametrit mahdollistavat optimaalisen mukauttamisen kulloiseenkin sovellukseen. Venttiililähtöjen virran takaisinkytkentämittauksen ansiosta lämpötilan ja jännitteensyötön vaikutukset havaitaan ja säädetään pois. Anturisignaalit ja asetusarvot voidaan lukea analogisesti tai CAN-liitännän kautta. Valinnaisesti EV2D on saatavana LAN-liitännällä varustettuna. Integrointi koneenohjausjärjestelmään EtherCAT:n kautta on mahdollista.

Tekniset tiedot

 • Syöttöjännite: 19..30 V DC
 • Lähtövirta: 4 A

Tietolehti: D 7821

Vastaavat elektroniikkalataukset

6f142bb6de8569c6de06f9a59939edcd52d99138

Sähköhydraulinen moottori, tyyppi ePRAX® max

Tyypin ePRAX® patentoidussa sähköhydraulisessa moottorissa molempien teknologioiden parhaat puolet yhdistyvät samassa yksikössä tehokkaasti ja liitäntävalmiina. Se on hydrauliikan ansiosta voimakas ja pitkäikäinen, eikä sen integroitu rakenne vaadi ulkoisia öljyputkia. ePRAX-säädin huolehtii kierroslukusäädöstä jokaiselle akselille erikseen. Tämä moottori on optimoitu erityisesti särmäyspuristimia varten. Se hyödyntää takaisinvetoliikkeen talteenotettua putoamisenergiaa ja saa aikaan erittäin suuren dynamiikan säästäen samalla energiaa. ePRAX® max vastaa voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä, ja se on hyväksytty tyyppitarkastustodistuksella nro 13005.

Tekniset tiedot

 • Nimellisvoima per kone: 1.100 - 1.700 kN (kaksi ePrAX max-moottoria)
 • Pikaliikkeen nopeus: enint. 230 mm/s
 • Kohdistustarkkuus: 5 µm
 • Työisku: 280 mm (standardi)

Tietokortti: 

D 6341