Peltojen ruiskuttaminen

Oikein valitut ajovälit auttavat pitämään pellon tuottamattomien ajojälkien osuuden mahdollisimman pienenä. Mahdollisimman leveä ruiskutuskalusto, joka seuraa tarkasti maanpinnan muotoa ja väistää esteitä, varmistaa tehokkaan työskentelyn ja kasvinsuojeluaineiden pienen kulutuksen. Hydraulisten ohjausjärjestelmien suuri tehotiheys täyttää kaikki käyttömukavuudelle ja tarkkuudelle asetettavat vaatimukset.

Käyttötarpeet ja toiminnot

  • Puhallin
  • Raideväli
  • Vivusto
  • Ruiskutuspumppu
  • Taka-akseli