D7960N_D7961_D7960E_D7960D_lang.rgb.200x100

Aksiaalimäntäpumppu

Aksiaalimäntäpumpuissa on useita mäntiä, jotka on sijoitettu käyttöakselin suuntaisesti. Niistä on saatavilla säätöpumppu- ja jatkuvakäyttöisiä pumppuversioita.

Aksiaalimäntäsäätöpumput säätävät geometrista syöttötilavuutta maksimista nollaan. Tällä tavoin toimilaitteiden käytettävissä oleva tilavuusvirta vaihtelee.

Jatkuvakäyttöisillä aksiaalimäntäpumpuilla on pysyvä syrjäytystilavuus, ja niiden tilavuusvirta pysyy tasaisena kierrosluvusta riippumatta.