Schaltventile

Kytkentäventtiilit

Katkaisuventtiilit kuuluvat paineventtiilien ryhmään. Ne saavat ohjaukseen vaadittavan öljyn korkeapainekierrosta ja kytkevät matalapainepumpun syöttövirran paineettomaan kiertoon, kun asetettu painearvo on saavutettu. Tällöin toimilaitepuoli erotetaan kiertoasennosta vuotamattoman tiiviillä vastaventtiilillä. Kun toimilaitepuolen paine laskee asetuspaineen alapuolelle, kierto keskeytetään ja öljy ohjataan toimilaitteeseen.