Schaltventile

Kytkentäventtiilit

Typ CNE

Katkaisuventtiilit kuuluvat paineventtiilien ryhmään. Ne saavat ohjaukseen vaadittavan öljyn korkeapainekierrosta ja kytkevät matalapainepumpun syöttövirran paineettomaan kiertoon, kun asetettu painearvo on saavutettu. Tällöin toimilaitepuoli erotetaan kiertoasennosta vuotamattoman tiiviillä vastaventtiilillä. Kun toimilaitepuolen paine laskee asetuspaineen alapuolelle, kierto keskeytetään ja öljy ohjataan toimilaitteeseen.

Typ LV, ALZ

Katkaisuventtiilit / paineakun täyttöventtiilit kuuluvat paineventtiilien ryhmään. Ne kytkevät pumpun syöttövirran paineettomaan kiertoon, kun asetettu painearvo on saavutettu. Tällöin toimilaitepuoli erotetaan kiertoasennosta vuotamattoman tiiviillä vastaventtiilillä. Kun toimilaitepuolen paine laskee, kierto keskeytetään ja öljy ohjataan toimilaitteeseen.