Wegesitzventile

Istukkasuuntaventtiilit

Suuntaventtiilit kuuluvat suuntaventtiilien ryhmään. Suljettuna ne ovat tiiviitä. Niitä käytetään hydrauliikassa avaamaan ja sulkemaan yksi tai useampi virtausreitti Portit kytketään tai irrotetaan nostamalla tiiviste pois tai asettamalla päälle.

Yksittäisiä venttiileitä on valittavissa ruuvi- tai levyasennukseen. Monia tuotetyyppejä voidaan myös yhdistää venttiilikokoonpanoissa modulaarisen ohjauslohkon muodostamiseksi.