Poraustekniikka

Drilling_rig

Poraussuunnan ja -paineen on ehdottomasti pidettävä paikkansa: samantekevää, porataanko pieniä räjäytysreikiä, suurta tunnelia vai pitkiä putkistokanavia. Jos porausalusta seisookin maaperällä, jonka ominaisuudet eivät vastaa odotuksia, on kaikkien komponenttien yhteispeli erityisen tärkeää. Mitä paremmin järjestelmän hydrauliikka ja elektroniikka on sovitettu toisiinsa, sitä parempi on koko porausprosessin tulos.

Drilling rigs - Precision is everything: P Drilling rigs