Implementointisuunnitelma apuna siirtymisessä sähköiseen liikkuvuuteen

Implementointisuunnitelman puitteissa analysoidaan ajoneuvojärjestelmän tehontarve ja pääkuluttajat. Seuraavan vaiheen tutkimustyössä valitaan komponentit (esim. moottori, invertteri), jotka täyttävät asetetut vaatimukset. Komponenttien optimointimahdollisuudet energiankulutuksen, tehotietojen ja painon suhteen selvitetään ja tiedot kerätään yhteen. Yksittäiset suositukset kootaan selkeäksi ja yksityiskohtaiseksi asiakirjaksi ja haluttaessa myös esitellään toimeksiantajan luona paikan päällä.

Esimerkki implementointisuunnitelman rakenteesta:

 • Järjestelmän analysoiminen
  • Keskuskäytön/koko järjestelmän tehontarve
  • Hajautetun käytön aikaansaamat optimointimahdollisuudet
  • Yksittäisten toimintojen tehontarve
  • Akun kapasiteetin/käyttöajan määrittäminen

               

 • Järjestelmän kokoonpano
  • Yleiskatsaus
  • Komponenttien valinta
  • Komponenttien hinnat
  • Projektin kustannusarvio
  • Yhteenveto

                 

 • Komponenttien kuvaus
  • Akku / akkuryhmä
  • Käyttömoottori(t) / invertteri
  • Ohjauslaite
  • Latauslaite
  • Muut komponentit

  

Pyydä yhteyshenkilöltäsi tarjousta ajoneuvotyypillesi sopivasta implementointisuunnitelmasta täältä