Sovellusten ohjelmointi

STW:n kanssa solmitun kumppanuuden myötä HAWE tarjoaa myös sovellusten ohjelmointipalveluita. Tämä koskee kaikkia avoimien järjestelmien ohjauksia ja kaikkia yleisiä ohjelmointikieliä. Ohjelmat toimitetaan avoimina, joten käyttäjä voi tehdä niihin muutoksia jälkikäteen. Ohjelmistokomponentit on suunniteltu erityisesti hydrauliikkasovelluksia varten, ja HAWE Visual Tool helpottaa syötettävien ja tulostettavien tietojen parametrointia. Esimerkkejä ohjelmistopuolen toimintomoduuleista: aseman mittaus, sijainnin ja tilavuusvirran säätely, CAN-väyläkommunikaatio, virheenpaljastus, seisontavakavuus sekä rajakuorma- ja painesäädöt.

Etusi yhdellä silmäyksellä:

  • Mukautettava ohjaus
  • Laaja asiantuntemus sovellusten ohjelmoinnista
  • Ohjelmoinnin ja parametroinnin tuki
  • Nopeammat kehitysjaksot